กำหนดการนำเสนอบทความ

กำหนดการนำเสนอบทความ

 

แผนผังห้องนำเสนอบทความรายสาขา

  • ผู้นำเสนอบทความ จัดเตรียม file นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint Office 2013

  • ผู้นำเสนอบทความต้องนำไฟลนำเสนอลงไว้ในคอมพิวเตอร์ของห้องนำเสนอก่อนเริ่ม Session เท่านั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ในแต่ละห้อง

  • ผู้นำเสนอมีเวลา ทั้งสิ้น 15 นาที ต่อ 1 บทความ (นำเสนอ 10 นาที และตอบคำถาม 5 นาที)

  • ก่อนปิด Session จะมีพิธีมอบใบประกาศ ให้กับผู้นำเสนอบทความ และถ่ายภาพร่วมกัน โดยภาพทั้งหมดจะถูกอัพโหลดลงในเวปไซต์ NCCE23 ในวันถัดไป

ไฟล์กำหนดการนำเสนอบทความรายสาขา
Update: 15/07/2018 // 6.00 PM.
ติดต่อสอบถาม อ.ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์
Tel: 0941570254
Email: Ncce23conference@gmail.com

Be the first to comment on "กำหนดการนำเสนอบทความ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*