การลงทะเบียน

 

คลิกลงทะเบียน

รายละเอียดการลงทะเบียน

1. บทความทุกบทความจะต้องมีผู้นำเสนอบทความและต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 หากลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด บทความของท่านจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม

2. อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทบุคคล ล่วงหน้า* ก่อน 15 มิ.ย. 62 ปกติ (15 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป) +หน้างาน ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียน บทความที่ 3 ขึ้นไป** (ล่วงหน้า/ปกติ)
นักศึกษา 3,200 บาท 4,200 บาท 1,950/2,450 บาท ต่อบทความ
บุคคลทั่วไป 4,200 บาท 5,200 บาท 2,500/3,000 บาท ต่อบทความ
หมายเหตุ
* ผู้เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2562
** การลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์ในการส่งบทความได้จำนวน 2 บทความ บทความที่ 3 เป็นต้นไปจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
*** ลดราคา ค่าลงทะเบียน 400 บาท สำหรับบทความที่เขียน และนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ
**** สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ –

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ให้ดำเนินการดังนี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ตามลิงก์ด้านล่างของหน้าจอ
เมื่อลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว ให้พิมพ์เอกสารการลงทะเบียน ซึ่งระบุหมายเลข ID ของการลงทะเบียน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ดังในรูป
จ่ายเงินค่าลงทะเบียน ณ สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ (เท่านั้น)
สามารถโอนชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา ชื่อบัญชี วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ โดย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่บัญชี 140-3-02749-5

หลังจากที่นำฝากเงินแล้ว ** ขอให้ท่านส่งสำเนาใบนำฝากเงิน หรือหลักฐานการโอนเงินอื่น เช่น ภาพหน้าจอผลการโอนเงินเสร็จสมบูรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น พร้อมทั้งเอกสารการลงทะเบียนซึ่งระบุ ID ของการลงทะเบียน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ** มาให้คณะกรรมการจัดการประชุม ที่เบอร์แฟกซ์ 043-754316 หรือ อีเมล์ – หรือ Line ID: –

4. ประกาศนียบัตรรับรองการนำเสนอบทความจะออกในนามของผู้ลงทะเบียนที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนว่าเป็นผู้นำเสนอบทความเท่านั้น หากบทความไม่ได้ถูกนำเสนอในงานประชุมทางเจ้าภาพขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบประกาศนียบัตรรับรองการนำเสนอบทความและขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศนียบัตรรับรองการนำเสนอบทความ

Be the first to comment on "การลงทะเบียน"

Leave a comment