กำหนดการสำคัญ

กำหนดการสำคัญ

กำหนดการ
วัน เดือน ปี
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ
31 มกราคม 2562
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
30 เมษายน 2562
แจ้งผลบทความ
31 พฤษภาคม 2562
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า
15 มิถุนายน 2562
การประชุมวิชาการ NCCE24
10 – 12 กรกฏาคม 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คณะกรรมการจัดการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3011 – 3058 โทรสาร : 043-754316 LineID: – อีเมล์: – @gmail.com

Be the first to comment on "กำหนดการสำคัญ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*