ตรวจสอบสถานะบทความ

บทความ

ชื่อเรื่อง :
หัวข้อ : ค้นหา
S = Abstract Submitted (บทคัดย่อเข้ามาในระบบแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา)
A = Abstract Reviewed (พิจารณาบทคัดย่อแล้ว โปรดตรวจสอบผลทางอีเมล)
R = Files Received (ได้รับบทความฉบับสมบูรณ์แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา)
F = Full Paper Reviewed (พิจารณาบทความฉบับบสมบูรณ์แล้ว โปรดตรวจสอบผลทางอีเมล)

ทั้งหมด 0 รายการ
Submission ID ชื่อเรื่อง หัวข้อ สถานะ ลงทะเบียน
ติดต่อเป็นผู้สนับสนุนการประชุมฯ
คุณ – โทรศัพท์ – อีเมล์: – @gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คณะกรรมการจัดการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3011 – 3058 โทรสาร : 043-754316 LineID: – อีเมล์: – @gmail.com

Be the first to comment on "ตรวจสอบสถานะบทความ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*