รูปแบบการจัดงาน

รูปแบบการจัดงาน

การนำเสนอผลงานวิจัยและการประยุกต์ (Presentation of research and applications)
การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Special Lectures by guest speaker)
นิทรรศการความก้าวหน้าด้านการวิจัยและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธา (Exhibition of advanced research and technologies in civil engineering)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คณะกรรมการจัดการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3011 – 3058 โทรสาร : 043-754316 LineID: – อีเมล์: – @gmail.com

Be the first to comment on "รูปแบบการจัดงาน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*