หัวข้อของการประชุม

หัวข้อของการประชุม

วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering, STR)
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering, MAT)
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management, CEM)
วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering, GTE)
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation, Traffic and Logistics Engineering, TRL)
วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering, WRE)
วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System Engineering, SGI)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering, ENV)
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering, INF)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คณะกรรมการจัดการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3011 – 3058 โทรสาร : 043-754316 LineID: – อีเมล์: – @gmail.com

Be the first to comment on "หัวข้อของการประชุม"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*